DỊCH VỤ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới thì sở hữu trí tuệ đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc xác lập, bảo hộ và khai thác (thương mại hóa) các tài sản trí tuệ sẽ mang lại cho doanh nghiệp nhiều lợi ích: tăng giá trị doanh nghiệp; hạn chế tranh chấp; phòng ngừa xung đột.

Văn phòng luật sư NGUYỄN & TRẦN cung cấp các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, cụ thể như sau:

 1. Nhãn hiệu
  • Tra cứu sơ bộ, tra cứu chính thức, đánh giá và đưa ra ý kiến tư vấn về khả năng bảo hộ nhãn hiệu.
  • Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu thông thường, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận.
  • Đăng ký gia hạn hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục phản đối cấp, khiếu nại và huỷ bỏ hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
  • Tư vấn và thực hiện thủ tục giám định sở hữu trí tuệ.
  • Thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
  • Tư vấn đăng ký chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu.
 1. Kiểu dáng công nghiệp
  • Tra cứu thông tin, đánh giá và đưa ra ý kiến tư vấn về khả năng bảo hộ của Kiểu dáng công nghiệp.
  • Đăng ký bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp.
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục phản đối cấp, khiếu nại và huỷ bỏ hiệu lực của bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp.
  • Đăng ký gia hạn hiệu lực bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp.
  • Thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.
 1. Sáng chế và giải pháp hữu ích
  • Tra cứu sơ bộ ,đánh giá và đưa ra ý kiến tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế và giải pháp hữu ích.
  • Đăng ký bảo hộ sáng chế và giải pháp hữu ích.
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục phản đối cấp, khiếu nại và huỷ bỏ hiệu lực của bằng độc quyền sáng chế.
  • Đăng ký gia hạn hiệu lực bằng sáng chế và giải pháp hữu ích.
  • Thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin liên quan đến bằng sáng chế và giải pháp hữu ích.
 1. Bí mật kinh doanh
  • Xây dựng quy chế – quy định – quy trình bảo mật trong nội bộ doanh nghiệp.
  • Xây dựng các thỏa thuận bảo mật, cam kết không tiết lộ với đối tác.
  • Đại diện tham gia giải quyết tranh chấp tại Tòa án, Trọng tài.
 1. Quyền tác giả và quyền liên quan đến quyền tác giả
  • Tra cứu, tư vấn và nộp đơn đăng ký quyền tác giả và quyền liên quan.
  • Tư vấn Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả và quyền liên quan.
  • Tư vấn và tiến hành giải quyết tranh chấp về quyền tác giả và quyền liên quan.
  • Thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin liên quan đến giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả.
 1. Giải quyết khiếu nại và tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ
  • Tư vấn các thủ tục pháp lý, tu vấn pháp luật về khiếu nại và tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.
  • Đại diện khách hàng trong việc khiếu nại, giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ.
  • Đại diện khách hàng trong việc phản đối, khiếu nại, yêu cầu chấm dứt và huỷ bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.
  • Tham gia tố tụng với tư cách luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng liên quan đến khiếu nại, tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.
  • Tư vấn thủ tục giám định nhãn hiệu.
 1. Dịch vụ khác
  • Đăng ký bảo hộ tên miền, website tại Việt Nam.
  • Tư vấn hoạt động Nhượng quyền thương mại.
  • Giám định sở hữu trí tuệ tại Việt Nam.

Để được tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ Văn phòng luật sư NGUYỄN & TRẦN:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN & TRẦN

Địa chỉ: 294 C3 Bạch Đằng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Số điện thoại: 08354 08354

Website: vplsnguyentran.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *