Văn phòng luật sư Nguyễn & Trần là tổ chức hành nghề luật sư chuyên nghiệp, được thành lập bởi Luật sư Nguyễn Hồng Quang.
Văn phòng luật sư Nguyễn & Trần cung cấp các dịch vụ pháp lý đa dạng, tư vấn cũng như tranh tụng trong các lĩnh vực: hình sự, dân sự, sở hữu trí tuệ, lao động, đất đai…
Ngoài ra, Văn phòng luật sư Nguyễn & Trần còn cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý định kỳ, huấn luyện – đào tạo nội bộ cho doanh nghiệp.
Bằng sự tận tâm – trách nhiệm, Văn phòng luật sư Nguyễn & Trần mang đến cho khách hàng trải nghiệm dịch vụ pháp lý với chất lượng tốt nhất.

Xem thêm

Dịch vụ

Bài viết