DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐỊNH KỲ

Hiện nay, tuân thủ pháp luật là một vấn đề cốt lõi mà doanh nghiệp cần phải quan tâm trong quá trình hoạt động của mình. Tuy nhiên, việc hiểu và vận dụng đúng các quy định của pháp luật trong thực tiễn không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt đối với doanh nghiệp không có đội ngũ chuyên trách về pháp lý.

Thấu hiểu được sự khó khăn của doanh nghiệp, Văn phòng luật sư NGUYỄN & TRẦN cung cấp dịch vụ pháp lý tư vấn định kỳ cho doanh nghiệp với một số lĩnh vực tiêu biểu:

  1. Hoạt động nội bộ: Tư vấn trình tự – thủ tục tổ chức họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông; Xây dựng các Quy chế – Quy định – Quy trình phục vụ cho hoạt động nội bộ doanh nghiệp; Xây dựng các Biên bản họp, Nghị quyết của Hội đồng thành viên; Nghị quyết của Hội đồng quản trị; Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
  2. Quản trị tài sản trí tuệ: Tư vấn việc xác lập quyền đối với các tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; Xây dựng các quy trình – quy định bảo vệ tài sản trí tuệ của doanh nghiệp; Kiểm toán sở hữu trí tuệ; Thương mại hóa tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.
  3. Pháp luật về hợp đồng: Tham gia đàm phán, soạn thảo các loại hợp đồng thương mại (mua bán hàng hóa; cung ứng dịch vụ, cho thuê văn phòng, hợp đồng nguyên tắc, hợp đồng phân phối, hợp đồng đại lý,….).
  4. Pháp luật về lao động: Tư vấn các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực lao động như: soạn thảo hợp đồng lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, thỏa thuận bảo mật thông tin; Trình tự thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động; Trình tự thủ tục xử lý kỷ luật lao động,…
  5. Giải quyết tranh chấp: Tham gia đại diện thương lượng, hòa giải với đối tác; Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Trọng tài, Tòa án các cấp.
  6. Huấn luyện nội bộ: Đào tạo cho người lao động của doanh nghiệp theo các chủ đề trong lĩnh vực pháp luật như: sở hữu trí tuệ; lao động; hợp đồng.

Để được tư vấn cụ thể, vui lòng liên hệ Văn phòng luật sư NGUYỄN & TRẦN:

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN & TRẦN

Địa chỉ: 294 C3 Bạch Đằng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Số điện thoại: 08354 08354

Website: vplsnguyentran.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *